عناصر به کار رفته در دستبندهای مغناطیسی:1-مگنت(مولد میدان مغناطیسی 1500-3000 گوس)2-ژرمانیوم(م..
350,000تومان

تأثیر درمانی مغناطیس از زمان هیپوکرات در طب باستانی شناخته شده و کاربرد داشته است. میدان های مغناط..
350,000تومان

 عناصر به کار رفته در دستبندهای مغناطیسی:1-مگنت(مولد میدان مغناطیسی 1500-3000 گوس)2-ژرمانیوم(م..
350,000تومان